حمل خودرو و تجهیزات ان

Projects

حمل خودرو و تجهیزات ان

خدمات یدکش-حمل خودرو-خودرو بر-عمده فعالیت ها و خدماتی است که توسط افراد مجموعه امداد خودرو سیار اریا انجام میگیرد..

میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز واعم از ایام تعطیل و تمامی ایام سال نسبت به دریافت خدمات یدک کش-حمل خودرو و  بر اقدام نمایید:

1-انواع مختلف خودرو برها از جمله کامیون و نیسان و خودرو و غیر……

2-یدکش خودرو

3-جرثقیل حمل خودرو

4-یدکش ماشین تصادفی

5-حمل خودرو در تمام نقاط استان

6-نیسان یدکش-خودرو بر های  جرخ گیردار ایمنی مرابت بالاتری  را برای خودرو شما فراهم میکند.